За цим Договором Продавець, з однієї сторони, і будь-яка особа, яка прийняла умови цього Договору публічної оферти — Покупець, з іншої сторони, надалі разом іменуються – «Сторони», а кожен окремо «Сторона» уклали цей Публічний договір (оферту) купівлі-продажу товару (надалі - «Договір» або «Публічний договір»), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, фотографії яких розміщені на сайті: https://sens.in.ua/ (надалі по тексту - «Сайт» та/або «Інтернет-магазин»).

Продавець, що здійснює продаж Товарів за допомогою Інтернет-магазину та Покупці, при придбанні Товарів, зображення яких розміщені на відповідних сторінках Інтернет-магазину, приймають умови цього Договору про нижченаведене.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договірні відносини між Продавцем і Покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Сайту у відповідному розділі кнопки «Оформити замовлення», означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець), згідно чинного законодавства України, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, які вказані нижче.

1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до ст. 633, ст. 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець). При повній згоді з Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення і за невиконання умов цього Договору.

1.3. Умови пропозиції (оферти) щодо укладання цього публічного Договору, так само як і умови публічного Договору, є однаковими для всіх Покупців.

1.4. Договір набуває чинності з моменту натискання на кнопку «Розмістити замовлення», яким Покупець надає згоду здійснити покупку наявного у Продавця Товару та надіслане Продавцем Покупцю автоматичне електронне повідомлення про обробку Замовлення на Товар та діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця і повного розрахунку з ним.

1.5. Укладання цього публічного Договору (акцепт Покупцем оферти Продавця) вважається беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов цього публічного Договору без виключень, в тому числі істотних умов, а також вступом у відповідні договірні правовідносини із Продавцем.

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. Акцепт - означає надання Покупцем повної і безумовної згоди на пропозицію Продавця щодо придбання Товару, зображення якого розміщено на Сайті, шляхом додавання його у віртуальний кошик та відправлення Замовлення.

2.2. Довірена особа Покупця або Отримувач Товару означає будь-яку дієздатну особу, що визначена Покупцем у відповідному Замовленні на Товар в якості отримувача Товару та яка діє від імені та в інтересах Покупця.

2.3. Договір публічної оферти – це публічний договір, зразок якого розміщений на Сайті: https://sens.in.ua/ і застосування якого є обов’язковим для Продавця, що містить пропозицію Продавця щодо придбання Товару, зображення якого розміщено на Сайті: https://sens.in.ua/, спрямовану невизначеному колу осіб, у тому числі Покупцям.

2.4. Замовлення або Замовлення Товару означає належно оформлену та розміщену на Сайті: https://sens.in.ua/ заявку Покупця на купівлю Товарів, що адресується Продавцю.

2.5. Інтернет магазин - це перелік пов’язаних між собою сторінок в мережі Інтернет за адресою: https://sens.in.ua/, що створені для представлення та реалізації Товару шляхом вчинення електронного правочину.

2.6. Продавець - ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ ЛЕТУШОВ МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3229222097, місцезнаходження фізичної особи підприємця 01010, місто Київ, вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, будинок 11, квартира 128.

2.7. Покупець - це будь-яка фізична особа, юридична особа або фізична – особа підприємець, що в порядку, передбаченому цим Договором, за власним волевиявленням повністю прийняла (акцептувала) всі його умови без виключення та придбала товари, які пропонуються до продажу та/або надаються до продажу за допомогою засобів дистанційного зв’язку в Інтернет-магазині https://sens.in.ua/.

2.8. Товар – це товар визначений Покупцем, опис яких розміщений на Сайті https://sens.in.ua/, який пропонується до продажу за допомогою засобів дистанційного зв’язку в Інтернет-магазині та щодо якого вказана ціна, назва, опис, характеристики та зазначено статус його доступності.

2.9. Уповноважений представник - це особа, яка уповноважена та має право вчиняти від імені Продавця юридично значимі дії та приймати на себе визначені цим Договором та законодавством України обов’язки.

2.10. Робочий день для цілей визначення строку виконання грошового зобов'язання за цим Договором – це будь-який день, крім вихідних та будь-яких святкових та неробочих днів, встановлених чинним законодавством України.

2.11. Поліграфічний брак - це брак, отриманий внаслідок недотримання технології виробництва, що призводить до перекручування або втрати інформації: розмазування фарби, відсутність фарби на друкарських елементах, нечіткий друк, склеєні сторінки, перевернуті аркуші, відсутність аркушів, або їх повторення, невідповідність назви книжки на обкладинці її змісту, тощо.

Всі інші терміни, що окремо не визначені в цьому Договорі, сприймаються і тлумачяться в їх буквальному граматичному значенні виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також мети та предмету цього Договору.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. В порядку та на умовах, встановлених цим Договором, Продавець зобов’язується передати у власність Покупця обраний останнім Товар згідно Замовлення, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.

3.2. Право власності на Товар переходить до Покупця або Отримувача Товару в момент вручення (передачі) Товару і за умови повної оплати Покупцем вартості Товару в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.

3.3. Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з умовами цього Договору і Продавець не зобов'язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору крім як публікації його на Сайті https://sens.in.ua/.

3.4. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати цей Договір без будь-якого спеціального повідомлення третіх осіб. Нова редакція Договору набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору.

4. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ.

4.1. Покупець самостійно та на власний розсуд обирає в Інтернет-магазині https://sens.in.ua/ наявний, запропонований Продавцем до продажу асортимент Товару, шляхом додавання Товарів до віртуального «Кошика» за допомогою кнопки «Купити» та зазначає кількість замовлених Товарів. Для оформлення замовлення Покупець самостійно заповнює і направляє Продавцю форму «Оформлення Замовлення», в якій, зокрема, обов’язково вказує Прізвище та ім’я Покупця або Отримувача Товару, телефон, країну, місто, адресу електронної пошти, обирає спосіб доставки Товару (самовивіз, доставка через служби доставки, доставка закордон), обирає спосіб оплати (онлайн або післяплата). Покупець може додавати, видаляти, змінювати кількість обраного Товару, які розміщені у віртуальному «Кошику».

4.2. Після заповнення форми «Оформлення Замовлення» та натискаючи цю кнопку, Покупець підтверджує, що ознайомлений з усіма умовами цього Договору, приймає (акцептує) ці умови в повному обсязі та підтверджує факт беззастережного та повного прийняття Покупцем всіх умов цього Договору шляхом направлення Покупцем відповідного Замовлення на обраний Товар Продавцю.

4.3. Натисканням на кнопку «Оформлення Замовлення» Покупець підтверджує, що він повідомлений Продавцем про місцезнаходження та режим роботи Інтернет-магазину Продавця, про Товар (зокрема ціну, основні характеристики та споживчі властивості Товару та ін.), умови оплати і доставки Товару, порядок прийняття претензій, тощо.

4.4. Натисканням на кнопку «Оформлення Замовлення» Покупець підтверджує, що він в повному обсязі та належним чином у відповідності до вимог законодавства України одержав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про обраний ним Товар, що повною мірою забезпечило можливість свідомого вибору Товару.

4.5. Строк обробки Продавцем Замовлення на Товар становить до 10 робочих днів з дати оформлення Покупцем Замовлення. В разі, якщо Замовлення на Товар було направлене Покупцем у вихідний або святковий день, строк обробки та оформлення цього Замовлення на Товар починається з першого робочого дня після вихідного або святкового дня.

4.6. Протягом строку, встановленого п. 4.5 цього Договору, Продавець зобов’язується:

4.6.1. підтвердити наявність Товару та присвоїти Замовленню порядковий номер;

4.6.2. направити на адресу електронної пошти, вказану Покупцем у Замовленні на Товар, інформацію про Замовлення.

4.7. Продавець під час продажу Товару надає платіжний документ Покупцю.

4.8. Продавець має право відхилити Замовлення в разі фактичної відсутності Товару на складі, шляхом надсилання електронного повідомлення Покупцю. В такому випадку права і обов'язки Сторін, пов'язані з продажем, доставкою і передачею замовленого Товару Покупцю і оплатою його Продавцю передбачені даною офертою, припиняються, а вартість Товару, оплачена Покупцем банківською картою онлайн, повертається на карту, з якої була проведена оплата протягом 10 календарних днів з моменту відхилення Замовлення Продавцем.

4.9. Продавець докладає максимум зусиль для надання інформації про Товар якомога точніше. Однак, з технічних причин не виключені ситуації, при яких інформація може містити неточності або виглядати неповною. Тому Продавець залишає за собою право виправляти помилки, змінювати або оновлювати інформацію про Товари в будь-який час.

4.10. З огляду на специфіку візуального відображення різних Товарів на екрані монітора (екрані мобільного пристрою), деякі кольори можуть незначним чином відрізнятися від кольорів реальних зразків.

4.11. У разі виявлення суттєвих неточностей в описі замовленого Покупцем Товару, Продавець зобов'язаний повідомити Покупця про виявлені неточності і самостійно відмовитися від виконання або надати Покупцеві можливість відмовитися від Замовлення.

4.12. Для підтвердження Замовлення з Покупцем може зв'язуватися оператор Call-центру, який уточнює деталі Замовлення, дату і час доставки. У разі неотримання (неможливості отримання) підтвердження від Покупця Продавець має право скасувати таке Замовлення.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Покупець зобов’язаний:

5.1.1. надавати Продавцеві повну та достовірну інформацію щодо своїх даних;

5.1.2. ознайомитись з інформацією про Товар, а також із вартістю та способами доставки Товару на Сайті;

5.1.3. в порядку та на умовах, встановлених цим Договором, оплатити і прийняти замовлений Товар;

5.1.4. при отриманні Товару у особи, що здійснила його доставку, впевнитися у цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки. У разі пошкодження або неповної комплектації Товару зафіксувати цей факт шляхом складання акту, який підписується Покупцем та особою, яка здійснила доставку Товару Покупцю та/або в іншій формі, визначеній обраною службою доставки - (кур’єрською службою), яка здійснила доставку Товару. Продавець не несе відповідальності за пошкодження чи втрату Товару, перелік якого передбачений Замовленням та не є посередником в правовідносинах між Покупцем та відповідною службою доставки.

5.1.5. До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом цього Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину https://sens.in.ua/.

5.1.6. виконувати умови цього Договору.

5.1.7. виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

5.2. Покупець має право:

5.2.1. оформити замовлення на відповідній сторінці сайту https://sens.in.ua/.

5.2.2. вимагати від Продавця виконання умов цього Договору;

5.2.3. відмовитися від прийняття та оплати неякісного чи некомплектного Товару або Товару, що не відповідає направленому Замовленню на цей Товар;

5.2.4. здійснювати інші права, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

5.3. Продавець зобов’язаний:

5.3.1. надати Покупцю повну та достовірну інформацію про Товар, а також його вартість шляхом розміщення цієї інформації на Сайті;

5.3.2. на умовах, встановлених цим Договором, передати Товар Покупцю або Отримувачу Товару згідно з вибраним зразком на відповідній сторінці Сайту https://sens.in.ua/, оформленим Замовленням і умовами Договору;

5.3.3. перевірити якісні та кількісні характеристики Товару під час його пакування на складі.

5.3.4. виконувати умови цього Договору.

5.4. Продавець має право:

5.4.1. вимагати від Покупця виконання зобов’язань, покладених на нього, згідно умов цього Договору;

5.4.2. змінювати ціни на Товари, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації .

5.4.3. в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору, а також змінювати або припинити дію цього Договору. Така зміна або призупинення дії цього Договору не поширюється на здійснені до таких змін замовлення, які були прийняті до виконання.

6. ЦІНА ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТОВАРУ

6.1. Ціна на Товар вказана на Сайті https://sens.in.ua/ в національній валюті України (гривня) за одиницю Товару згідно з установленим Прайс-листом Продавця. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних Товарів поміщених у віртуальний «Кошик» та ціни доставки, яка визначається в залежності від способу доставки відповідно до умов Договору.

6.2. Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту оформлення Замовлення без попередження Покупця.

6.3. Остаточною є ціна, зазначена у відповідному розділі на Сайті https://sens.in.ua/ при безготівковому розрахунку банківською картою, або ціна, зазначена у відповідному розділі на Сайті на момент отримання Покупцем номера рахунку при оплаті за допомогою платіжних терміналів, або ціна, зазначена в виставленому рахунку.

6.4. Оплата замовленого Товару здійснюється відповідно до умов, зазначених на Сайті в розділі «Оплата і Доставка Товару» та умов цього Договору.

6.5. Розрахунки між Сторонами щодо умов цього Договору здійснюються у національній валюті України одним із зазначених способів:

6.5.1. шляхом перерахування Покупцем відповідної грошової суми на розрахунковий рахунок Продавця у відповідності з банківськими реквізитами, зазначеними у рахунку на оплату відповідного Товару, наданого/надісланого Покупцю Продавцем;

6.5.2. готівкою Уповноваженій особі Продавця або представнику кур’єрської служби при отриманні Товару;

6.5.3. шляхом безготівкового розрахунку на Сайті Інтернет-магазину Продавця;

6.6. Датою оплати Покупцем вартості Товару вважається дата надходження відповідної суми грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

6.7. Невиконання Покупцем своїх зобов’язань щодо оплати замовленого ним Товару, вважається односторонньою відмовою Покупця від цього Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання цього Договору.

7. ДОСТАВКА ТОВАРУ. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ТОВАР

7.1. Покупець отримує Товар за допомогою доставки обраною службою доставки або отримує його особисто.

7.2. Доставка Товару здійснюється наступними способами:

7.2.1. самостійне отримання Товару Покупцем в книгарні-кавʼярні «СЕНС» за адресою: Україна, місто Київ, провулок Микільський 1/25.

7.2.2. кур’єрською службою поштовим перевізником «Нова пошта» за рахунок Покупця;

7.2.3. кур’єрською службою підприємством поштового зв’язку «Укрпошта» за рахунок Покупця.

7.3. Доставка Товарів проводиться за кордон (окрім території російської федерації та республіки білорусь). При замовленні «міжнародної доставки» Покупець додатково сплачує за доставку після підтвердження замовлення Продавцем. Доставка здійснюється протягом трьох днів після оплати замовлення операторами «Нова пошта» або «Укрпошта». Вартість доставки залежить від тарифів поштового оператора.

7.4. У разі доставки Товару кур'єрською службою відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцеві несе кур'єрська служба.

7.5. У разі затримки доставки Товару не з вини Продавця, термін доставки може бути продовжений на 10 календарних днів, за умови завчасного повідомлення Продавцем Покупця про затримку шляхом подання відповідного повідомлення на електронну пошту Покупця або за телефоном, вказаним Покупцем. Таке подовження термінів не є порушенням зобов'язання за Договором.

7.6. Товар передається Покупцю або Отримувачу Товару в належним чином упакованому вигляді.

7.7. Продавець у відповідності до Закону України «Про захист прав споживачів» під час продажу Товару надає Покупцю платіжний документ. Платіжний документ надається у вигляді електронного платіжного документа на номер клієнта або адресу його електронної пошти або, на вибір Продавця, паперовий чек ПРРО разом з Товаром при передачі його службам кур’єрської доставки.

7.8. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Товару, Покупець може з'ясувати у розділі на Сайті контактна інформація https://sens.in.ua/contacts/ або за телефоном +38 093 504 40 70.

8. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ ТА ПОЛІГРАФІЧНИЙ БРАК

8.1. Покупець має право обміняти протягом чотирнадцяти днів непродовольчий товар належної якості на аналогічний у Продавця, в якого він був придбаний, якщо Товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Повернення Товару належної якості можливе протягом строків, передбачених законодавством України, якщо товар не був у вживанні, зберіг товарний вигляд, споживчі властивості, а також супроводжується документами, виданими разом з Товаром при його купівлі у відповідності до умов передбачених Законом України «Про захист прав споживачів».

8.2. Повернення Товару повинно відбуватися Покупцем в оригінальній упаковці, в якій він або Отримувач Товару отримав цей Товар. Повернення або обмін Товару, а також повернення коштів здійснюється відповідно до порядку і строків, визначених чинним законодавством України, цим Договором, в тому числі інформацією щодо порядку повернення товару, зазначеною на Сайті у розділі Обмін та повернення.

8.3. У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України № 172 від 19.03.1994 року «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів» друковані видання відносяться до товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню).

8.4. У випадку виявлення Поліграфічного браку книжкової продукції Продавець, за бажанням Покупця, здійснює повернення коштів у розмірі вартості повернутої продукції межах 14 днів з дня покупки Товару та фотофіксацією браку у день одержання Товару з урахуванням п. 8.5 Договору.

8.5. У разі виявлення Покупцем недоліку або істотного недоліку у Товару, Покупець фіксує його у Акті повернення. Акт повернення товару та заява на повернення грошових коштів складається за формою, що надається Продавцем Покупцю для заповнення. Повернення грошових коштів за Товар здійснюється виключно способом, застосованим Покупцем при його оплаті. Недоліком у Товару є будь-яка невідповідність Товару вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів, умовам договорів або вимогам, що пред’являються до нього, а також інформації про Товар, наданій виробником. Істотним недоліком у Товару є недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, який виник з вини виробника (продавця, виконавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від Покупця (споживача) причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак: 1) він взагалі не може бути усунутий; 2) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів; 3) він робить Товар суттєво іншим, ніж передбачено договором.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з цим Договором та чинним законодавством України.

9.2. Продавець не несе відповідальності за шкоду, яка була нанесена Покупцю внаслідок неналежного використання ним Товарів, замовлених в Інтернет-магазині.

9.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором на час дії обставин непереборної сили.

10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

10.1. Будь-яка інформація, яка міститься в цьому Договорі та яка отримується Сторонами в процесі його виконання, є конфіденційною та не розкривається третім особам без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків, що не вимагають письмової згоди на це від іншої Сторони, а саме у випадку, якщо таке розкриття здійснюється на виконання цього Договору або передбачене законодавством України.

11. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором у випадку, якщо виконання зобов’язань за цим Договором стає об’єктивно неможливим внаслідок форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

11.2. Під форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) розуміються обставини, визначені у частині 2 статті 141 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні», якщо інше не буде передбачено чинним законодавством.

11.3. Підтвердженням настання обставин непереборної сили є відповідна довідка Торгово-промислової палати України або уповноваженого нею територіального органу.

12. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. Всі спори, що виникають між Покупцем та Продавцем стосовно здійснення ними своїх прав та виконання ними своїх зобов’язань за Договором можуть бути урегульовані за вимогою однієї зі Сторін шляхом переговорів, мирових угoд і т.п. Спір, не урегульований шляхом переговорів, вирішується в суді за місцем перебування Відповідача відповідно до чинного законодавства України.

13. ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПОКУПЦЯ

13.1. Інформація, вказана Покупцем при оформленні Замовлення (Прізвище та ім’я, номер мобільного телефону, e-mail, поштова адреса і т.п.), є його персональними даними. Персональні дані Покупця є конфіденційною інформацією, збір і подальша обробка персональних даних здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативно-правових актів України. Джерелом збору персональних даних є інформація, безпосередньо і добровільно надана Покупцем.

13.2. Метою Обробки персональних даних є забезпечення Продавцем можливості ідентифікації Покупця власної інформації на Сайті, забезпечення можливості Продавця надавати необхідні для продажу Товари на Сайті, забезпечення можливості Покупця на отримання технічної та консультативної підтримки щодо використання Сайту, а також забезпечення Продавцем виконання своїх зобов’язань відповідно до умов цього Договору.

13.3. Своєю згодою з цим Договором Покупець добровільно надає Продавцю персональні дані для реєстрації в інформаційній системі, а також з метою підтримки співробітництва з Продавцем. Покупець також дає безстрокову згоду на використання його персональних даних для обробки Замовлень на придбання Товарів, отримання рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші, іншої інформації про діяльність Продавця.

13.4. Покупець надає Продавцю право здійснювати обробку його персональних даних, в тому числі: записувати персональні дані в базі даних Продавця (без додаткового повідомлення Покупця про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у разі необхідності).

13.5. Власником наданих Покупцем персональних даних є ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ ЛЕТУШОВ МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3229222097, місцезнаходження фізичної особи підприємця 01010, місто Київ, вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, будинок 11, квартира 128.

13.6. Для цілей цього Договору Покупець надає Продавцю право направляти йому будь-яку інформацію комерційного, інформаційного характеру, а також інформацію про інші споживчі пропозиції поштою, електронною поштою, телефоном, SMS, через будь – які месенджери, повідомлення здійснювати дзвінки на зазначений телефонний мобільний номер Покупця.

13.7. Дані Покупця є конфіденційними. Доступ до даних мають виключно уповноважені особи Продавця і сам Продавець, а також ці дані можуть бути надані на вимогу правоохоронних та/або інших органів відповідно до чинного законодавства.

13.8. Відповідальність за недостовірність наданих даних Продавцю несе Покупець.

13.9. Реалізація прав Покупця як суб’єкта персональних даних, передбачених Законом України «Про захист персональних даних» можлива шляхом надсилання Покупцем Продавцю відповідного звернення за реквізитами Продавця вказаними в п. 13.5. цього Договору.

13.10. Продавець має право використовувати технологію «Cookies». «Cookies» не містять конфіденційну інформацію і не передаються третім особам.

14. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення, тобто з моменту прийняття (акцепту) Договору Покупцем, в порядку передбаченому цим Договором та діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

14.2. Відкликання або зміна умов пропозиції (оферти) щодо укладання цього публічного Договору, так само як і зміна умов Договору може бути здійснена Продавцем в будь-який момент без додаткового попередження Покупця.

14.3. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

14.4. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою.